موزه تخت جمشید در ایام تعطیل 14 هزار بازدید کننده دارد

موزه تخت جمشید در ایام تعطیل 14 هزار بازدید کننده دارد

مدیر موزه تخت جمشید گفت: 20 درصد بازدید کننده‌های تخت جمشید در روزهای عادی از این موزه دیدار می‌کنند اما تعداد آنان در روزهای تعطیل به 14 هزار نفر هم می‌رسد.

ایرنا: کرامت بردبار  افزود: موزه تخت جمشید به طور فصلی و مداوم، گالری‌های مختلف عکس برگزار می‌کند برای نمونه پیش‌تر نمایشگاه‌هایی چون پادشاهی دانمارک، تمدن اورارتویی ارمنستان برگزار شده و هم اکنون نیز نمایشگاه عکس داریوش محمدخانی در این موزه برپاست.
وی تشریح کرد: در این نمایشگاه عکس‌هایی از تک تک هدیه آورندگان منقش در پلکان شرقی به نمایش درآمده و درباره خوزی‌ها (آنشانی‌ها و شوشی‌ها)، هراتی‌ها، خزرجی‌ها و بلخی‌ها توضیح داده شده است.
بردبار با بیان این که اشیای داخل موزه تخت جمشید جز یک تابوت تدفینی اشکانی همه مربوط به دوره هخامنشی است، خاطرنشان کرد: سندهای دستمزدهای زمان هخامنشی، تبلت‌ها (الواح گلین) و لوح سنگی خشایار و نوشته‌های آجری از مهم ترین اشیای موزه محسوب می‌شوند.
مدیر موزه تخت جمشید همچنین گفت: ساختمان این موزه در زمان خشایارشاه، کاخ همسر پادشاه یعنی کاخ ملکه بوده است.
بردبار افزود: این ساختمان در سال 330 قبل از میلاد مسیح به آتش کشیده می شود و در سال 1310 پاکسازی شده و همزمان توسط پرفسور هرتسفلد بازسازی می‌شود که این پروسه در 1314 در زمان پروفسور اشمیت به پایان می رسد.
وی یادآور شد: تنها مکان بازسازی شده تخت جمشید موزه آن است که طبق سبک و سیاق اصلی قدیم تخت جمشید دقیقا بازسازی شده و ساختارسنگی موزه مثل ته ستون، شالی ستون، درگاه‌ها ورودی و خروجی‌ها و دو سنگ یکپارچه که هریک 35 تن وزن دارند جملگی هخامنشی اصل هستند.
بیش از پنج هزار شی مطالعاتی در مخزن و چهار هزار شی موزه‌ای و شاخص در این موزه وجود دارد.
حرمسرا یا کاخ مشکوی توسط پرفسور هرتسفلد و براساس طرح اصلی تجدید ساخت شد ولی در اصل به فرمان خشایارشا ساخته شده است و شامل یک تالار اصلی و تعداد زیادی اتاق و راهرو است. کاخ اصلی حرمسرا که درگاه‌هایش با نقوش خشایارشا و خدمه مخصوص و جنگ شاه با شیر و هیولا مزین شده است، تالار اصلی موزه را تشکیل می‌دهد و سقف آن بر 12 ستون چوبی استوار است.
شالوده ساختمان بر سنگ کوه بنا شده و کف تالار با ساروجی قرمز رنگ مفروش شده است به همین دلیل فضای داخلی این موزه را نیز به رنگ قرمز ساخته اند.

The post appeared first on .

موزه تخت جمشید در ایام تعطیل 14 هزار بازدید کننده دارد

مدیر موزه تخت جمشید گفت: 20 درصد بازدید کننده‌های تخت جمشید در روزهای عادی از این موزه دیدار می‌کنند اما تعداد آنان در روزهای تعطیل به 14 هزار نفر هم می‌رسد.

ایرنا: کرامت بردبار  افزود: موزه تخت جمشید به طور فصلی و مداوم، گالری‌های مختلف عکس برگزار می‌کند برای نمونه پیش‌تر نمایشگاه‌هایی چون پادشاهی دانمارک، تمدن اورارتویی ارمنستان برگزار شده و هم اکنون نیز نمایشگاه عکس داریوش محمدخانی در این موزه برپاست.
وی تشریح کرد: در این نمایشگاه عکس‌هایی از تک تک هدیه آورندگان منقش در پلکان شرقی به نمایش درآمده و درباره خوزی‌ها (آنشانی‌ها و شوشی‌ها)، هراتی‌ها، خزرجی‌ها و بلخی‌ها توضیح داده شده است.
بردبار با بیان این که اشیای داخل موزه تخت جمشید جز یک تابوت تدفینی اشکانی همه مربوط به دوره هخامنشی است، خاطرنشان کرد: سندهای دستمزدهای زمان هخامنشی، تبلت‌ها (الواح گلین) و لوح سنگی خشایار و نوشته‌های آجری از مهم ترین اشیای موزه محسوب می‌شوند.
مدیر موزه تخت جمشید همچنین گفت: ساختمان این موزه در زمان خشایارشاه، کاخ همسر پادشاه یعنی کاخ ملکه بوده است.
بردبار افزود: این ساختمان در سال 330 قبل از میلاد مسیح به آتش کشیده می شود و در سال 1310 پاکسازی شده و همزمان توسط پرفسور هرتسفلد بازسازی می‌شود که این پروسه در 1314 در زمان پروفسور اشمیت به پایان می رسد.
وی یادآور شد: تنها مکان بازسازی شده تخت جمشید موزه آن است که طبق سبک و سیاق اصلی قدیم تخت جمشید دقیقا بازسازی شده و ساختارسنگی موزه مثل ته ستون، شالی ستون، درگاه‌ها ورودی و خروجی‌ها و دو سنگ یکپارچه که هریک 35 تن وزن دارند جملگی هخامنشی اصل هستند.
بیش از پنج هزار شی مطالعاتی در مخزن و چهار هزار شی موزه‌ای و شاخص در این موزه وجود دارد.
حرمسرا یا کاخ مشکوی توسط پرفسور هرتسفلد و براساس طرح اصلی تجدید ساخت شد ولی در اصل به فرمان خشایارشا ساخته شده است و شامل یک تالار اصلی و تعداد زیادی اتاق و راهرو است. کاخ اصلی حرمسرا که درگاه‌هایش با نقوش خشایارشا و خدمه مخصوص و جنگ شاه با شیر و هیولا مزین شده است، تالار اصلی موزه را تشکیل می‌دهد و سقف آن بر 12 ستون چوبی استوار است.
شالوده ساختمان بر سنگ کوه بنا شده و کف تالار با ساروجی قرمز رنگ مفروش شده است به همین دلیل فضای داخلی این موزه را نیز به رنگ قرمز ساخته اند.

The post appeared first on .

موزه تخت جمشید در ایام تعطیل 14 هزار بازدید کننده دارد