موزه‌داران برتر ایران با حضور رئیس ایکوم جهانی تقدیر می‌‌شوند

موزه‌داران برتر ایران با حضور رئیس ایکوم جهانی تقدیر می‌‌شوند

کمیته ملی موزه‌های ایران ۲۹ اردیبهشت هر سال به مناسبت روز جهانی موزه در مراسمی از موزه‌داران برتر تقدیر می‌کند.امسال این مراسم با حضور رییس ایکوم جهانی…

موزه‌داران برتر ایران با حضور رئیس ایکوم جهانی تقدیر می‌‌شوند

کمیته ملی موزه‌های ایران ۲۹ اردیبهشت هر سال به مناسبت روز جهانی موزه در مراسمی از موزه‌داران برتر تقدیر می‌کند.امسال این مراسم با حضور رییس ایکوم جهانی…

موزه‌داران برتر ایران با حضور رئیس ایکوم جهانی تقدیر می‌‌شوند

بک لینک رنک 1

موزیک سرا