معاون سازمان بنادر: تعداد مسافران دریایی 4.4 درصد افزایش یافت

معاون سازمان بنادر: تعداد مسافران دریایی 4.4 درصد افزایش یافت

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از ابتدای سال جاری تا 12 اسفند ماه در مجموع 18 میلیون و 731 هزار نفر سفر دریایی انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.4 درصد افزایش نشان می دهد.

معاون سازمان بنادر: تعداد مسافران دریایی 4.4 درصد افزایش یافت

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از ابتدای سال جاری تا 12 اسفند ماه در مجموع 18 میلیون و 731 هزار نفر سفر دریایی انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.4 درصد افزایش نشان می دهد.

معاون سازمان بنادر: تعداد مسافران دریایی 4.4 درصد افزایش یافت