مظنه فروش کلنگی‌ در تهران چقدر است؟

مظنه فروش کلنگی‌ در تهران چقدر است؟

زمینی به مساحت ۲۲۵ متر واقع در انقلاب، خیابان صفی علیشاه با مبلغ ۴ میلیارد تومان معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: لیست کلنگی‌های موجود جهت خرید در برخی مناطق تهران به شرح زیر…

مظنه فروش کلنگی‌ در تهران چقدر است؟

زمینی به مساحت ۲۲۵ متر واقع در انقلاب، خیابان صفی علیشاه با مبلغ ۴ میلیارد تومان معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: لیست کلنگی‌های موجود جهت خرید در برخی مناطق تهران به شرح زیر…

مظنه فروش کلنگی‌ در تهران چقدر است؟