مشاوره با سازمان جهانی گردشگری در خصوص ایجاد حساب‌های اقماری و تدوین برنامه جامع

مشاوره با سازمان جهانی گردشگری در خصوص ایجاد حساب‌های اقماری و تدوین برنامه جامع

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «مقرر شد کارشناسان سازمان جهانی گردشگری در ایجاد حساب‌های اقماری گردشگری و تدوین برنامه جامع گردشگری کشور به ما مشاوره بدهند.»

میراث‌آریا:  علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در همدان و در جمع خبرنگاران گفت: «مدتی است که شور و نشاط خوبی در حوزه گردشگری کشور دیده می‌شود و برنامه‌های متنوعی در این بخش در حال انجام است که باعث بهتر و بیشتر دیده شدن داشته‌ها و ظرفیت‌های کشورمان شده است.»

او تصریح کرد: «حضور دبیرکل سازمان جهانی گردشگری و معاونانشان در این مراسم فرصت بی‌بدیلی برای ما ایجاد کرده و خوشبختانه روابط بسیار خوب و صمیمانه‌ای بین ما وجود دارد و مذاکرات خوبی صورت گرفته است.»

مونسان اضافه کرد: «از دبیرکل سازمان جهانی گردشگری قول گرفتیم که دفتر یک مرکز صنایع‌دستی ذیل سازمان جهانی گردشگری در تهران راه‌اندازی شود که این اتفاق بسیار بزرگی است که در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به وقوع می‌پیوندند.»

معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «حضور اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری و برگزاری چهلمین نشست این اعضا در همدان با 500 عضو از سراسر جهان نیز فرصتی بسیار مغتنم و بی‌بدیل است که فعالان صنعت گردشگری جهان با ایران و همدان و داشته‌ها و ظرفیت‌های آن آشنا شوند و این یک اتفاق بسیاز بزرگ است.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «همچنین در مذاکراتی که با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری داشتیم مقرر شد کارشناسان این سازمان در تدوین یک برنامه جامع گردشگری کشور به ما مشاوره بدهند و در شکل‌گیری حساب‌های اقماری گردشگری که موضوعی بسیار مهم است، نیز قرار شد کارشناسان سازمان جهانی گردشگری به ما کمک کنند.»

مونسان در مورد اهمیت شکل‌گیری حساب‌های اقماری گردشگری گفت: «اینکه گردشگری هنوز در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد به این دلیل است که اثرات گردشگری در اقتصاد کشور قابل برآورد نیست و به همین دلیل ایجاد حساب‌های اقماری دارای اهمیت بسیار زیادی است و ما امیدواریم با کمک کارشناسان سازمان جهانی گردشگری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این امر را محقق کنیم.»

معاون رئیس‌جمهوری افزود: «این اعضای وابسته 500 عضو دارد که از 27 کشور جهان در این اجلاس حضور دارند و با پتانسیل‌های کشورمان آشنا می‌شوند، امیدواریم تمام این‌ها به اشتغال، ارزآوری و توسعه گردشگری کشور کمک کند.»

The post appeared first on .

مشاوره با سازمان جهانی گردشگری در خصوص ایجاد حساب‌های اقماری و تدوین برنامه جامع

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «مقرر شد کارشناسان سازمان جهانی گردشگری در ایجاد حساب‌های اقماری گردشگری و تدوین برنامه جامع گردشگری کشور به ما مشاوره بدهند.»

میراث‌آریا:  علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در همدان و در جمع خبرنگاران گفت: «مدتی است که شور و نشاط خوبی در حوزه گردشگری کشور دیده می‌شود و برنامه‌های متنوعی در این بخش در حال انجام است که باعث بهتر و بیشتر دیده شدن داشته‌ها و ظرفیت‌های کشورمان شده است.»

او تصریح کرد: «حضور دبیرکل سازمان جهانی گردشگری و معاونانشان در این مراسم فرصت بی‌بدیلی برای ما ایجاد کرده و خوشبختانه روابط بسیار خوب و صمیمانه‌ای بین ما وجود دارد و مذاکرات خوبی صورت گرفته است.»

مونسان اضافه کرد: «از دبیرکل سازمان جهانی گردشگری قول گرفتیم که دفتر یک مرکز صنایع‌دستی ذیل سازمان جهانی گردشگری در تهران راه‌اندازی شود که این اتفاق بسیار بزرگی است که در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به وقوع می‌پیوندند.»

معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «حضور اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری و برگزاری چهلمین نشست این اعضا در همدان با 500 عضو از سراسر جهان نیز فرصتی بسیار مغتنم و بی‌بدیل است که فعالان صنعت گردشگری جهان با ایران و همدان و داشته‌ها و ظرفیت‌های آن آشنا شوند و این یک اتفاق بسیاز بزرگ است.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «همچنین در مذاکراتی که با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری داشتیم مقرر شد کارشناسان این سازمان در تدوین یک برنامه جامع گردشگری کشور به ما مشاوره بدهند و در شکل‌گیری حساب‌های اقماری گردشگری که موضوعی بسیار مهم است، نیز قرار شد کارشناسان سازمان جهانی گردشگری به ما کمک کنند.»

مونسان در مورد اهمیت شکل‌گیری حساب‌های اقماری گردشگری گفت: «اینکه گردشگری هنوز در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد به این دلیل است که اثرات گردشگری در اقتصاد کشور قابل برآورد نیست و به همین دلیل ایجاد حساب‌های اقماری دارای اهمیت بسیار زیادی است و ما امیدواریم با کمک کارشناسان سازمان جهانی گردشگری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این امر را محقق کنیم.»

معاون رئیس‌جمهوری افزود: «این اعضای وابسته 500 عضو دارد که از 27 کشور جهان در این اجلاس حضور دارند و با پتانسیل‌های کشورمان آشنا می‌شوند، امیدواریم تمام این‌ها به اشتغال، ارزآوری و توسعه گردشگری کشور کمک کند.»

The post appeared first on .

مشاوره با سازمان جهانی گردشگری در خصوص ایجاد حساب‌های اقماری و تدوین برنامه جامع