مسئولین‌ستاره سوم‌را از استقلال گرفتند!/فیلم

مسئولین‌ستاره سوم‌را از استقلال گرفتند!/فیلم

سید هادی طباطبایی پیشکسوت باشگاه استقلال با حضور در یکی از برنامه های تلویزیونی انتقادات شدیدی را به مدیریت باشگاه استقلال مطرح کرد.
به گزارش«توریسم آنلاین» دروازه بان سابق استقلال در حمایت از شفر صحبت هایی را بر علیه…

مسئولین‌ستاره سوم‌را از استقلال گرفتند!/فیلم

سید هادی طباطبایی پیشکسوت باشگاه استقلال با حضور در یکی از برنامه های تلویزیونی انتقادات شدیدی را به مدیریت باشگاه استقلال مطرح کرد.
به گزارش«توریسم آنلاین» دروازه بان سابق استقلال در حمایت از شفر صحبت هایی را بر علیه…

مسئولین‌ستاره سوم‌را از استقلال گرفتند!/فیلم