مرگ دردناک یک توریست به خاطر باز نشدن چتر نجات/فیلم

مرگ دردناک یک توریست به خاطر باز نشدن چتر نجات/فیلم

دو توریست آلمانی که به سواحل پرتغال سفر کرده بودند، از ارتفاع 91 متری با چتر پریدند اما باز نشدن چتر یکی از آنها مرگ دردناک این گردشگر 50 ساله را رقم زد.

The post appeared first on .

مرگ دردناک یک توریست به خاطر باز نشدن چتر نجات/فیلم

دو توریست آلمانی که به سواحل پرتغال سفر کرده بودند، از ارتفاع 91 متری با چتر پریدند اما باز نشدن چتر یکی از آنها مرگ دردناک این گردشگر 50 ساله را رقم زد.

The post appeared first on .

مرگ دردناک یک توریست به خاطر باز نشدن چتر نجات/فیلم