مدافع پرسروصدای پرسپولیس چهره محبوب سرپرست

مدافع پرسروصدای پرسپولیس چهره محبوب سرپرست

مدافع اوکراینی پرسپولیس یک هوادار پروپاقرص در این تیم دارد.
به گزارش کاپ،آلکسی ولادیمیروویچ که پس از اردوی اوکراین رسما به پرسپولیس پیوست و حضورش انتقاداتی را در پی داشت، در این باشگاه یک طرفدار جدی دارد و او کسی نیست جز محمود…

مدافع پرسروصدای پرسپولیس چهره محبوب سرپرست

مدافع اوکراینی پرسپولیس یک هوادار پروپاقرص در این تیم دارد.
به گزارش کاپ،آلکسی ولادیمیروویچ که پس از اردوی اوکراین رسما به پرسپولیس پیوست و حضورش انتقاداتی را در پی داشت، در این باشگاه یک طرفدار جدی دارد و او کسی نیست جز محمود…

مدافع پرسروصدای پرسپولیس چهره محبوب سرپرست

دانلود نرم افزار