مدافع استقلال به لیگ اروپایی میرود

مدافع استقلال به لیگ اروپایی میرود

سید مجید حسینی مدافع ملی پوش تیم استقلال در نظر دارد تا بعد از درخشش در جام جهانی در یک لیگ معتبر اروپایی توپ بزند.
مهر: مدافع ملی پوش استقلال که قراردادش با این تیم قابل فسخ است، به احتمال قوی فصل آینده در یکی از…

مدافع استقلال به لیگ اروپایی میرود

سید مجید حسینی مدافع ملی پوش تیم استقلال در نظر دارد تا بعد از درخشش در جام جهانی در یک لیگ معتبر اروپایی توپ بزند.
مهر: مدافع ملی پوش استقلال که قراردادش با این تیم قابل فسخ است، به احتمال قوی فصل آینده در یکی از…

مدافع استقلال به لیگ اروپایی میرود