محمد نوری؛ شاید برای التیام ناکامی‌ها

محمد نوری؛ شاید برای التیام ناکامی‌ها

یک سال پیش همین موقع‌ها بود که با وجود اصرارهای برانکو و دیگر پرسپولیسی‌ها، محمد نوری با المسیمیر قطر قرارداد بست و حالا که دیگر جایی در این تیم ندارد، یاد پرسپولیس افتاده. سرمربی کروات اما دلخور از آنچه فصل پیش اتفاق افتاد، دیگر میلی به حضور این بازیکن در تیمش…

محمد نوری؛ شاید برای التیام ناکامی‌ها

یک سال پیش همین موقع‌ها بود که با وجود اصرارهای برانکو و دیگر پرسپولیسی‌ها، محمد نوری با المسیمیر قطر قرارداد بست و حالا که دیگر جایی در این تیم ندارد، یاد پرسپولیس افتاده. سرمربی کروات اما دلخور از آنچه فصل پیش اتفاق افتاد، دیگر میلی به حضور این بازیکن در تیمش…

محمد نوری؛ شاید برای التیام ناکامی‌ها

تلگرام