مجری جنجالی زن و خانواده در سفر به شهر راز /تصاویر

مجری جنجالی زن و خانواده در سفر به شهر راز /تصاویر

آزاده نامداری مجری جنجالی تلویزیون که به همراه همسر و فرزندش تور سفر به ایران را آغاز کرده اند به شیراز رسیدند.

به گزارش او در تازه ترین پست های اینستاگرامش عکس هایی از حضور در مسجد نصیرالملک و آرامگاه سعدی را منتشر کرده است.

The post appeared first on .

مجری جنجالی زن و خانواده در سفر به شهر راز /تصاویر

آزاده نامداری مجری جنجالی تلویزیون که به همراه همسر و فرزندش تور سفر به ایران را آغاز کرده اند به شیراز رسیدند.

به گزارش او در تازه ترین پست های اینستاگرامش عکس هایی از حضور در مسجد نصیرالملک و آرامگاه سعدی را منتشر کرده است.

The post appeared first on .

مجری جنجالی زن و خانواده در سفر به شهر راز /تصاویر