لباس‌های جنجالی سلبریتی‌ها؛ خوب، بد، جلف/تصاویر

لباس‌های جنجالی سلبریتی‌ها؛ خوب، بد، جلف/تصاویر

صنعت مُد در دنیا یکی از پردرآمدترین صنعت‌ها و البته یکی از شیک‌ترین آنهاست. هر چند به گفته آنهایی که در این صنعت فعال هستند، دنیای مُد چالش‌های خاص خود را دارد، از یک طرف دل می‌برد و از طرفی دیگر زهره !

لباس‌های جنجالی سلبریتی‌ها؛ خوب، بد، جلف/تصاویر

صنعت مُد در دنیا یکی از پردرآمدترین صنعت‌ها و البته یکی از شیک‌ترین آنهاست. هر چند به گفته آنهایی که در این صنعت فعال هستند، دنیای مُد چالش‌های خاص خود را دارد، از یک طرف دل می‌برد و از طرفی دیگر زهره !

لباس‌های جنجالی سلبریتی‌ها؛ خوب، بد، جلف/تصاویر