قابی زیبا از اولین برف پاییزی در کردستان/عکس

قابی زیبا از اولین برف پاییزی در کردستان/عکس

در حالی که پاییز به نیمه خود نزدیک می شود، بارش برف در کردستان روستای کلاته از توابع شهرستان کامیاران را سفیدپوش کرد.

The post appeared first on .

قابی زیبا از اولین برف پاییزی در کردستان/عکس

در حالی که پاییز به نیمه خود نزدیک می شود، بارش برف در کردستان روستای کلاته از توابع شهرستان کامیاران را سفیدپوش کرد.

The post appeared first on .

قابی زیبا از اولین برف پاییزی در کردستان/عکس