فیلم:گفتگوی جالب مهران مدیری با فیروز کریمی

فیلم:گفتگوی جالب مهران مدیری با فیروز کریمی

ورزش و خصوصا فوتبال یکی از سرگرمی های بزرگ در اقصی نفاط جهان است.
به گزارش”توریسم آنلاین” امروزه ورزش هایی مانند فوتبال، بسکتبال، والیبال … در بعد اقتصادی نیز پیشرفت های زیادی کرده و به صنعتی درآمدزا تبدیل شده اند.

فیلم:گفتگوی جالب مهران مدیری با فیروز کریمی

ورزش و خصوصا فوتبال یکی از سرگرمی های بزرگ در اقصی نفاط جهان است.
به گزارش”توریسم آنلاین” امروزه ورزش هایی مانند فوتبال، بسکتبال، والیبال … در بعد اقتصادی نیز پیشرفت های زیادی کرده و به صنعتی درآمدزا تبدیل شده اند.

فیلم:گفتگوی جالب مهران مدیری با فیروز کریمی

خرید بک لینک