فیلم:پشت صحنه جذاب فیلم آدت نمیکنیم

فیلم:پشت صحنه جذاب فیلم آدت نمیکنیم

خلاصه فیلم آدت نی کنیم این می شود که:وقتي همه چي خوب و خوش است زندگي كردن هنر نيست.
کارگردان: ابراهیم ابراهیمیاننویسنده: سارا سلطانی، ابراهیم ابراهیمیانبازیگران: محمدرضا فروتن، ساره بيات، حميدرضا آذرنگ و هدیه تهرانی، پانته‌آ پناهي‌ها، شيرين…

فیلم:پشت صحنه جذاب فیلم آدت نمیکنیم

خلاصه فیلم آدت نی کنیم این می شود که:وقتي همه چي خوب و خوش است زندگي كردن هنر نيست.
کارگردان: ابراهیم ابراهیمیاننویسنده: سارا سلطانی، ابراهیم ابراهیمیانبازیگران: محمدرضا فروتن، ساره بيات، حميدرضا آذرنگ و هدیه تهرانی، پانته‌آ پناهي‌ها، شيرين…

فیلم:پشت صحنه جذاب فیلم آدت نمیکنیم

تلگرام