فیلم:لحظه ای زیبا از نجات بچه فیل توسط والدینش

فیلم:لحظه ای زیبا از نجات بچه فیل توسط والدینش

دنیای حیوانات دنیا زیبا و عجیبی است و همواره در فیلم های مستندی که منتشر می شود شاهد مهربانی آنان نسبت به هم هستیم.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

فیلم:لحظه ای زیبا از نجات بچه فیل توسط والدینش

دنیای حیوانات دنیا زیبا و عجیبی است و همواره در فیلم های مستندی که منتشر می شود شاهد مهربانی آنان نسبت به هم هستیم.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

فیلم:لحظه ای زیبا از نجات بچه فیل توسط والدینش