فیلم:شادی و پایکوبی هواداران استقلال خوزستان در خیابان های شهر

فیلم:شادی و پایکوبی هواداران استقلال خوزستان در خیابان های شهر

بازیکنان و اعضای تیم فوتبال استقلال خوزستان جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر بردند.
 در میان شور و اشتیاق هواداران پرشور استقلال خوزستان بازیکنان و کادر فنی این تیم جام قهرمانی فصل پانزدهم لیگ برتر فوتبال را بالای سر بردند.

فیلم:شادی و پایکوبی هواداران استقلال خوزستان در خیابان های شهر

بازیکنان و اعضای تیم فوتبال استقلال خوزستان جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر بردند.
 در میان شور و اشتیاق هواداران پرشور استقلال خوزستان بازیکنان و کادر فنی این تیم جام قهرمانی فصل پانزدهم لیگ برتر فوتبال را بالای سر بردند.

فیلم:شادی و پایکوبی هواداران استقلال خوزستان در خیابان های شهر

بک لینک رنک 7

خبرگزاری اصفحان