فیلم:انتقاد علیخانی از اعلام شایعه عجیب توتونچی در ریو

فیلم:انتقاد علیخانی از اعلام شایعه عجیب توتونچی در ریو

مهدی توتونچی، یکی از گزارشگران اعزامی شبکه ورزش به المپیک ریو، در ارتباطی زنده از شایعه مرگ احسان علیخانی، مجری سرشناس تلویزیون گفت و همین باعث شد تا این خبر به سرعت در فضای مجازی قوت بگیرد.
حالا اما احسان علیخانی از این مجری بابت خبر نادرستش انتقاد کرده…

فیلم:انتقاد علیخانی از اعلام شایعه عجیب توتونچی در ریو

مهدی توتونچی، یکی از گزارشگران اعزامی شبکه ورزش به المپیک ریو، در ارتباطی زنده از شایعه مرگ احسان علیخانی، مجری سرشناس تلویزیون گفت و همین باعث شد تا این خبر به سرعت در فضای مجازی قوت بگیرد.
حالا اما احسان علیخانی از این مجری بابت خبر نادرستش انتقاد کرده…

فیلم:انتقاد علیخانی از اعلام شایعه عجیب توتونچی در ریو