عکس: کلاه کاغذی کودک مظلوم افغان

عکس: کلاه کاغذی کودک مظلوم افغان

مهاجر افغان با درست کردن کلاه کاغذی برای فرزندش در کمپ پناهندگان واقع در آتن-یونان- اعتراض خود را بیان می کند.
به گزارش”توریسم آنلاین” نوشته بر روی کلاه کاغذی کودک می…

عکس: کلاه کاغذی کودک مظلوم افغان

مهاجر افغان با درست کردن کلاه کاغذی برای فرزندش در کمپ پناهندگان واقع در آتن-یونان- اعتراض خود را بیان می کند.
به گزارش”توریسم آنلاین” نوشته بر روی کلاه کاغذی کودک می…

عکس: کلاه کاغذی کودک مظلوم افغان

خرید بک لینک

موسیقی