عکس: چهره دردمند زن هندی

عکس: چهره دردمند زن هندی

مدتهاست که دولتها با پدیده زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ مقابله می کنند.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،زن جوان و فرزندش را در ویرانه…

عکس: چهره دردمند زن هندی

مدتهاست که دولتها با پدیده زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ مقابله می کنند.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،زن جوان و فرزندش را در ویرانه…

عکس: چهره دردمند زن هندی

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ