عکس های منتخب نشنال جئوگرافیک : از بازیگوشی شیرها تا فوران قدرتمند یک آتشفشان

عکس های منتخب نشنال جئوگرافیک : از بازیگوشی شیرها تا فوران قدرتمند یک آتشفشان

15 نوامبر امسال آخرین فرصت ارسال عکس به یکی از مشهورترین رقابت های عکاسی دنیاست.

به گزارش برنده نهایی مسابقه عکاسی «نشنال جئوگرافیک» 2018 نیز در ماه دسامبر معرفی خواهد شد.

مجله نشنال جئوگرافیک پس از اولین شماره در سال 1888 به طور مداوم منتشر می شود و علاوه بر عکسهای بسیار زیبا مقالاتی درباره علم ، جغرافیا ، تاریخ و فرهنگ جهانی دارد.

این مجله برای قالب براق با خطوط مستطیلی زرد رنگ و عکسهای با کیفیت معروف است.

از سال 2015 این مجله در راسر جهان با 45 زبان محلی منتشر شد.

عکسهای ارسالی با موضوعات مردم ، مکانها و حیات وحش هستند و انتخاب را برای داوران مسابقه و حتی شمایی که از مانتیور منزل خود آنها را مشاهده می کنید ،سخت کرده اند.

در ادامه منتخبی از عکسهای ارسالی را تماشا می کنید:

The post appeared first on .

عکس های منتخب نشنال جئوگرافیک : از بازیگوشی شیرها تا فوران قدرتمند یک آتشفشان

15 نوامبر امسال آخرین فرصت ارسال عکس به یکی از مشهورترین رقابت های عکاسی دنیاست.

به گزارش برنده نهایی مسابقه عکاسی «نشنال جئوگرافیک» 2018 نیز در ماه دسامبر معرفی خواهد شد.

مجله نشنال جئوگرافیک پس از اولین شماره در سال 1888 به طور مداوم منتشر می شود و علاوه بر عکسهای بسیار زیبا مقالاتی درباره علم ، جغرافیا ، تاریخ و فرهنگ جهانی دارد.

این مجله برای قالب براق با خطوط مستطیلی زرد رنگ و عکسهای با کیفیت معروف است.

از سال 2015 این مجله در راسر جهان با 45 زبان محلی منتشر شد.

عکسهای ارسالی با موضوعات مردم ، مکانها و حیات وحش هستند و انتخاب را برای داوران مسابقه و حتی شمایی که از مانتیور منزل خود آنها را مشاهده می کنید ،سخت کرده اند.

در ادامه منتخبی از عکسهای ارسالی را تماشا می کنید:

The post appeared first on .

عکس های منتخب نشنال جئوگرافیک : از بازیگوشی شیرها تا فوران قدرتمند یک آتشفشان