عکس: علی‌منصور به قولش عمل می‌کند؟

عکس: علی‌منصور به قولش عمل می‌کند؟

استقلال هم مانند پرسپولیس امروز دیداری دوستانه برگزار کرد اما برخلاف رقیب سنتی خود، با ناکامی زمین بازی را ترک کرد تا هواداران آبی بیشتر نگران اوضاع تیم محبوبشان شوند.
4 هفته از لیگ گذشته و آبی‌ها زیر نظر منصوریان تنها دو…

عکس: علی‌منصور به قولش عمل می‌کند؟

استقلال هم مانند پرسپولیس امروز دیداری دوستانه برگزار کرد اما برخلاف رقیب سنتی خود، با ناکامی زمین بازی را ترک کرد تا هواداران آبی بیشتر نگران اوضاع تیم محبوبشان شوند.
4 هفته از لیگ گذشته و آبی‌ها زیر نظر منصوریان تنها دو…

عکس: علی‌منصور به قولش عمل می‌کند؟

اخبار جهان