عکس: عظمت این هرم زیبا از زاویه ای جدید

اهرام ثلاثه از رمز آلودترین بناهای دست ساخت بشر است که هنوز بسیاری از رازهای نهفته آنها مخفی مانده است.سالانه هزاران گردشگر از سراسر جهان برای دیدن عظمت این هرم ها به مصر سفر می کنند.
به گزارش…

میهن دانلود

باران دانلود