عکس عجیب نماینده سابق اردبیل در مجلس و همسر جدیدش در آمریکا

عکس عجیب نماینده سابق اردبیل در مجلس و همسر جدیدش در آمریکا

به دنبال انتشار خبر ازدواج نجفی شهردار سابق تهران، پیرموذن نماینده سابق و اصلاح طلب اردبیل در مجلس که در امریکا زندگی می کند  در صفحه اینستاگرامش از ازدواج خود خبر داد.

نورالدین پیرمؤذن نماینده اصلاح طلب اردبیل در مجالس ششم و هفتم و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود.

The post appeared first on .

عکس عجیب نماینده سابق اردبیل در مجلس و همسر جدیدش در آمریکا

به دنبال انتشار خبر ازدواج نجفی شهردار سابق تهران، پیرموذن نماینده سابق و اصلاح طلب اردبیل در مجلس که در امریکا زندگی می کند  در صفحه اینستاگرامش از ازدواج خود خبر داد.

نورالدین پیرمؤذن نماینده اصلاح طلب اردبیل در مجالس ششم و هفتم و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود.

The post appeared first on .

عکس عجیب نماینده سابق اردبیل در مجلس و همسر جدیدش در آمریکا