عکس: دلقک انگلیسی!

دلقک ها از محبوب ترین شخصیت ها در بین شخصیتهای سرگرم کننده در سراسر جهان هستند و شغل اصیل بسیاری از هنروران محسوب می شود.
به گزارش”توریسم آنلاین” …

مرکز فیلم

خبر اسلامی