عکس: تولد نوزاد عجیب چینی

عکس: تولد نوزاد عجیب چینی

روزانه اتفاق های عجیب و غریبی در جهان اطرافمان روی می دهد.
به گزارش”توریسم آنلاین” تولد پسر بچه ای با قلبی خارج از قفسه سینه اش در بیمارستانی واقع در “چونگ کینگ”-چین- یکی از این اتفاقهای عجیب است.این نوزاد به زودی تحت…

عکس: تولد نوزاد عجیب چینی

روزانه اتفاق های عجیب و غریبی در جهان اطرافمان روی می دهد.
به گزارش”توریسم آنلاین” تولد پسر بچه ای با قلبی خارج از قفسه سینه اش در بیمارستانی واقع در “چونگ کینگ”-چین- یکی از این اتفاقهای عجیب است.این نوزاد به زودی تحت…

عکس: تولد نوزاد عجیب چینی

پامنا موبایل لپ تاپ