عکسی غم انگیز از ایستگاه مترو

شمار بی خانمان ها در کشورهای مدرن وصنعتی پیوسته در حال افزایش است.
به گزارش” توریسم آنلاین”  تصویر بامعنای زیر فرد بی خانمانی را در…

free download movie

مد روز