عکسی عجیب از فستیوال گاو بازی در سرزمین ماتادورها

عکسی عجیب از فستیوال گاو بازی در سرزمین ماتادورها

این روزها فستیوال 8 روزه گاوبازی در سرزمین ماتادورها در حال برگزاری است.
به گزارش”توریسم آنلاین”  نمایی از عبور یک گاو از روی شرکت کنندگان این فستیوال را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

عکسی عجیب از فستیوال گاو بازی در سرزمین ماتادورها

این روزها فستیوال 8 روزه گاوبازی در سرزمین ماتادورها در حال برگزاری است.
به گزارش”توریسم آنلاین”  نمایی از عبور یک گاو از روی شرکت کنندگان این فستیوال را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

عکسی عجیب از فستیوال گاو بازی در سرزمین ماتادورها

عکس جدید اینستاگرام