عکسی زیبا از یک مراسم سنتی در ژاپن

عکسی زیبا از یک مراسم سنتی در ژاپن

در مراسم “اوشیمناهاری” که 3 بار در سال در ژاپن برگزار می شود طنابی 35 متری ساخته شده از برنج که سنگ “زوجین” را به متصل می کند و به نوعی تشکر از خدای اساطیر در ژاپن است.
به گزارش…

عکسی زیبا از یک مراسم سنتی در ژاپن

در مراسم “اوشیمناهاری” که 3 بار در سال در ژاپن برگزار می شود طنابی 35 متری ساخته شده از برنج که سنگ “زوجین” را به متصل می کند و به نوعی تشکر از خدای اساطیر در ژاپن است.
به گزارش…

عکسی زیبا از یک مراسم سنتی در ژاپن

فروش بک لینک

عکس