عکسی زیبا از جشنواره «اسکارت سیلز» در روسیه/عکس

عکسی زیبا از جشنواره «اسکارت سیلز» در روسیه/عکس

توریسم آنلاین: جشنواره «اسکارت سیلز» در سن پترزبورگ-روسیه- همراه با آتش بازی و برگزاری کنسرت های متعدد در حاشیه رود نوا برای اتمام یک سال تحصیلی برگزار شد.

عکسی زیبا از جشنواره «اسکارت سیلز» در روسیه/عکس

توریسم آنلاین: جشنواره «اسکارت سیلز» در سن پترزبورگ-روسیه- همراه با آتش بازی و برگزاری کنسرت های متعدد در حاشیه رود نوا برای اتمام یک سال تحصیلی برگزار شد.

عکسی زیبا از جشنواره «اسکارت سیلز» در روسیه/عکس