عکسی جالب از مجری جنجالی زن

عکسی جالب از مجری جنجالی زن

آزاده نامداری که سال گذشته انتشار فیلم و عکس های جنجالی اش در سوییس حسابی سرو صدا کرد عکس متففاوتی در اینستاگرامش منتشر کرده است.

به گزارش این مجری سابق تلویزیون در این عکس بدون حجاب معمولش که همراه با چادر است دیده می شود.

The post appeared first on .

عکسی جالب از مجری جنجالی زن

آزاده نامداری که سال گذشته انتشار فیلم و عکس های جنجالی اش در سوییس حسابی سرو صدا کرد عکس متففاوتی در اینستاگرامش منتشر کرده است.

به گزارش این مجری سابق تلویزیون در این عکس بدون حجاب معمولش که همراه با چادر است دیده می شود.

The post appeared first on .

عکسی جالب از مجری جنجالی زن