عکسی از مهدی مهدوی کیا و همسرش که کمتر دیده اید

عکسی از مهدی مهدوی کیا و همسرش که کمتر دیده اید

مهدی مهدوی‌کیا متولد ۲ مرداد ۱۳۵۶ – شهر ری اصالتاً اهل اراک کاپیتان اسبق باشگاه پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران و سفیر کنونی قاره آسیا در فوتبال پایه است.
او در باشگاه‌های بانک ملی، پرسپولیس، بوخوم و هامبورگ، اینتراخت…

عکسی از مهدی مهدوی کیا و همسرش که کمتر دیده اید

مهدی مهدوی‌کیا متولد ۲ مرداد ۱۳۵۶ – شهر ری اصالتاً اهل اراک کاپیتان اسبق باشگاه پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران و سفیر کنونی قاره آسیا در فوتبال پایه است.
او در باشگاه‌های بانک ملی، پرسپولیس، بوخوم و هامبورگ، اینتراخت…

عکسی از مهدی مهدوی کیا و همسرش که کمتر دیده اید