عکس:کار هیجان انگیز تماشاچی فوتبال

عکس:کار هیجان انگیز تماشاچی فوتبال

 بازیهای جام ملتهای اروپا2016،در کشور فرانسه در حال برگزاری است.
به گزارش”توریسم آنلاین” در تصویر زیر،تماشاگر طرفدار ولز قبل از آغاز بازی یورو 2016 میان دو تیم روسیه و ولز را مشاهده می کنید.

عکس:کار هیجان انگیز تماشاچی فوتبال

 بازیهای جام ملتهای اروپا2016،در کشور فرانسه در حال برگزاری است.
به گزارش”توریسم آنلاین” در تصویر زیر،تماشاگر طرفدار ولز قبل از آغاز بازی یورو 2016 میان دو تیم روسیه و ولز را مشاهده می کنید.

عکس:کار هیجان انگیز تماشاچی فوتبال

ترانه