عکس:پیشنهاد بی‌ربط سوپراستار زن سینما که سوژه شبکه‌های اجتماعی شد

عکس:پیشنهاد بی‌ربط سوپراستار زن سینما که سوژه شبکه‌های اجتماعی شد

شیلپا شتی بازیگر نام آشنای سینمای هندوستان با پیشنهاد مطالعه کتاب «قلعه حیوانات»‌ جرج اورول به عنوان منبعی برای آموزش عشق و احترام به حیوانات، سوژه شبکه‌های اجتماعی شد.
به گزارش “توریسم آنلاین”…

عکس:پیشنهاد بی‌ربط سوپراستار زن سینما که سوژه شبکه‌های اجتماعی شد

شیلپا شتی بازیگر نام آشنای سینمای هندوستان با پیشنهاد مطالعه کتاب «قلعه حیوانات»‌ جرج اورول به عنوان منبعی برای آموزش عشق و احترام به حیوانات، سوژه شبکه‌های اجتماعی شد.
به گزارش “توریسم آنلاین”…

عکس:پیشنهاد بی‌ربط سوپراستار زن سینما که سوژه شبکه‌های اجتماعی شد