عکس:پرچم دیدنی اتحادیه اروپا!

عکس:پرچم دیدنی اتحادیه اروپا!

هفته گذشته با رای عمومی مردم انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،سوراخ کردن پرچم اتحادیه اروپا در “ناتسفورد” پس از رفراندوم تاریخی در بریتانیا را نشان می دهد.

عکس:پرچم دیدنی اتحادیه اروپا!

هفته گذشته با رای عمومی مردم انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،سوراخ کردن پرچم اتحادیه اروپا در “ناتسفورد” پس از رفراندوم تاریخی در بریتانیا را نشان می دهد.

عکس:پرچم دیدنی اتحادیه اروپا!

خرید vpn فوری

مجله اتومبیل