عکس:هواپیمایی که با انرژی خورشیدی کار می کند

عکس:هواپیمایی که با انرژی خورشیدی کار می کند

هواپیمایی که با انرژی خورشیدی کار می کند بر فراز سانفرانسیسکو در 23 آوریل دیده شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” این هواپیما با پرواز جهانی خود قرار است همگان را به استفاده…

عکس:هواپیمایی که با انرژی خورشیدی کار می کند

هواپیمایی که با انرژی خورشیدی کار می کند بر فراز سانفرانسیسکو در 23 آوریل دیده شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” این هواپیما با پرواز جهانی خود قرار است همگان را به استفاده…

عکس:هواپیمایی که با انرژی خورشیدی کار می کند

بک لینک رنک 8

موزیک سرا