عکس:نگاه جالب خلبان در جنگنده F-22

عکس:نگاه جالب خلبان در جنگنده F-22

جنگنده آمریکایی F-22  در هوا توسط هواپیمای KC-135 سوختگیری کرد.
به گزارش”توریسم آنلاین” نگاه خلبان به بالا در جنگنده آمریکایی F-22 در پایگاه هوایی رومانی صحنه…

عکس:نگاه جالب خلبان در جنگنده F-22

جنگنده آمریکایی F-22  در هوا توسط هواپیمای KC-135 سوختگیری کرد.
به گزارش”توریسم آنلاین” نگاه خلبان به بالا در جنگنده آمریکایی F-22 در پایگاه هوایی رومانی صحنه…

عکس:نگاه جالب خلبان در جنگنده F-22

خرید بک لینک

فانتزی