عکس:ملی پوش پرسپولیس در کنسرت خواننده مشهور

عکس:ملی پوش پرسپولیس در کنسرت خواننده مشهور

مدافع راست ملی پوش پرسپولیس  در کنسرت محسن یگانه حاضر شد و با وی عکسی به یادگار انداخت.
به گزارش”۱۱نیوز”؛ حسین ماهینی دیشب به محل کنسرت محسن یگانه رفت و این عکس دو نفری را با این خواننده محبوب پاپ گرفت.

عکس:ملی پوش پرسپولیس در کنسرت خواننده مشهور

مدافع راست ملی پوش پرسپولیس  در کنسرت محسن یگانه حاضر شد و با وی عکسی به یادگار انداخت.
به گزارش”۱۱نیوز”؛ حسین ماهینی دیشب به محل کنسرت محسن یگانه رفت و این عکس دو نفری را با این خواننده محبوب پاپ گرفت.

عکس:ملی پوش پرسپولیس در کنسرت خواننده مشهور