عکس:ماسه سواری در آفریقا

عکس:ماسه سواری در آفریقا

ماسه سواری یا بردسواری روی شن و ماسه در محله ای فقیر نشین در کیپ تاون-آفریقا-  تفریح پسران جوان محسوب می شود.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر ماسه سواری یک پسر…

عکس:ماسه سواری در آفریقا

ماسه سواری یا بردسواری روی شن و ماسه در محله ای فقیر نشین در کیپ تاون-آفریقا-  تفریح پسران جوان محسوب می شود.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر ماسه سواری یک پسر…

عکس:ماسه سواری در آفریقا

دانلود سریال و آهنگ