عکس:لبخند کودکان پس از تراشیدن موی سر

عکس:لبخند کودکان پس از تراشیدن موی سر

دهها کودک برای تجربه زندگی در معبد اجازه ورود و زندگی به مدت 2 هفته در میان راهبان را پیدا کردند.
به گزارش”توریسم آنلاین” این عکس لبخند…

عکس:لبخند کودکان پس از تراشیدن موی سر

دهها کودک برای تجربه زندگی در معبد اجازه ورود و زندگی به مدت 2 هفته در میان راهبان را پیدا کردند.
به گزارش”توریسم آنلاین” این عکس لبخند…

عکس:لبخند کودکان پس از تراشیدن موی سر

فروش بک لینک

خبر جدید