عکس:قانون شکنی آشکار به نفع استقلال و به ضرر پرسپولیس

عکس:قانون شکنی آشکار به نفع استقلال و به ضرر پرسپولیس

روزنامه پیروزی موضوع مربوط به سجاد شهباززاده و باشگاه استقلال را برجسته کرده و روی جلدش برده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از کاپ،این روزنامه معتقد است که به نفع استقلال قانون شکنی شده است.
یک انتقاد ریز هم از روند نقل و انتقالات…

عکس:قانون شکنی آشکار به نفع استقلال و به ضرر پرسپولیس

روزنامه پیروزی موضوع مربوط به سجاد شهباززاده و باشگاه استقلال را برجسته کرده و روی جلدش برده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از کاپ،این روزنامه معتقد است که به نفع استقلال قانون شکنی شده است.
یک انتقاد ریز هم از روند نقل و انتقالات…

عکس:قانون شکنی آشکار به نفع استقلال و به ضرر پرسپولیس

کرمان نیوز