عکس:فراخوانی برای مبارزه با شکار غیرقانونی فیل و کرگدن

عکس:فراخوانی برای مبارزه با شکار غیرقانونی فیل و کرگدن

در حدود 16 هزار عاج فیل و یک تن شاخ کرگدن در پارک ملی “نایروبی”-کنیا- انباشته و به آتش کشیده شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” این حرکت  فراخوانی برای تلاش جهانی جهت…

عکس:فراخوانی برای مبارزه با شکار غیرقانونی فیل و کرگدن

در حدود 16 هزار عاج فیل و یک تن شاخ کرگدن در پارک ملی “نایروبی”-کنیا- انباشته و به آتش کشیده شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” این حرکت  فراخوانی برای تلاش جهانی جهت…

عکس:فراخوانی برای مبارزه با شکار غیرقانونی فیل و کرگدن

بک لینک رنک 8

میهن دانلود