عکس:طرفدارن کوچک دونالد ترامپ

عکس:طرفدارن کوچک دونالد ترامپ

توریسم آنلاین:وقت گذراندن “دونالد ترامپ” با کوچکترین طرفدارانش در دیدار انتخاباتی این نامزد حزب جمهوری خواه در کلرادو اسپرینگز

عکس:طرفدارن کوچک دونالد ترامپ

توریسم آنلاین:وقت گذراندن “دونالد ترامپ” با کوچکترین طرفدارانش در دیدار انتخاباتی این نامزد حزب جمهوری خواه در کلرادو اسپرینگز

عکس:طرفدارن کوچک دونالد ترامپ