عکس:شیرهای بامزه سیرک

شیرها از جمله موجودات باهوش پهنه گیتی هستند.
به گزارش”توریسم آنلاین”حرکات نمایشی شیرها در سیرک ملی شهر کیف -اوکراین- توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

سایت استخدامی

باران دانلود