عکس:شادی پس از کودتا

عکس:شادی پس از کودتا

توریسم آنلاین:حامیان “رجب طیب اردوغان” پس از دفع کودتا و به جا گذاشتن 90 کشته و 1154 زخمی شادمانی می کنند.

عکس:شادی پس از کودتا

توریسم آنلاین:حامیان “رجب طیب اردوغان” پس از دفع کودتا و به جا گذاشتن 90 کشته و 1154 زخمی شادمانی می کنند.

عکس:شادی پس از کودتا

خرید رنک

خرم خبر