عکس:سومین استقلالی در پرسپولیس،بمب نقل و انتقالات آبی ها مشخص شد

عکس:سومین استقلالی در پرسپولیس،بمب نقل و انتقالات آبی ها مشخص شد

استقلال جوان حرف های علیرضا منصوریان را روی جلد برده است.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از کاپ،این روزنامه نوشته که سومین استقلالی هم در پرسپولیس دیده شد.
ضمن اینکه استقلال جوان از منصوریان به عنوان بمب نقل و انتقالات استقلال یاد کرده…

عکس:سومین استقلالی در پرسپولیس،بمب نقل و انتقالات آبی ها مشخص شد

استقلال جوان حرف های علیرضا منصوریان را روی جلد برده است.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از کاپ،این روزنامه نوشته که سومین استقلالی هم در پرسپولیس دیده شد.
ضمن اینکه استقلال جوان از منصوریان به عنوان بمب نقل و انتقالات استقلال یاد کرده…

عکس:سومین استقلالی در پرسپولیس،بمب نقل و انتقالات آبی ها مشخص شد

روزنامه قانون