عکس:سرمربی اسبق پرسپولیس از همسرش شکایت کرد

عکس:سرمربی اسبق پرسپولیس از همسرش شکایت کرد

مصطفی دنیزلی از همسرش به دادگاه شکایت کرد.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از 11 نیوز؛ مصطفی دنیزلی مربی اسبق پرسپولیس برای حل مشکلات طلاق از همسر به دادگاه شکایت کرد.
مربی اسبق تیم…

عکس:سرمربی اسبق پرسپولیس از همسرش شکایت کرد

مصطفی دنیزلی از همسرش به دادگاه شکایت کرد.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از 11 نیوز؛ مصطفی دنیزلی مربی اسبق پرسپولیس برای حل مشکلات طلاق از همسر به دادگاه شکایت کرد.
مربی اسبق تیم…

عکس:سرمربی اسبق پرسپولیس از همسرش شکایت کرد