عکس:ستاره تیم بسکتبال زنان استرالیا

عکس:ستاره تیم بسکتبال زنان استرالیا

لیز کمبیج ستاره تیم ملی بسکتبال زنان استرالیا بعد از مبارزه با افسردگی حالا با قدرت به مسابقات قهرمانی بازگشته است.

عکس:ستاره تیم بسکتبال زنان استرالیا

لیز کمبیج ستاره تیم ملی بسکتبال زنان استرالیا بعد از مبارزه با افسردگی حالا با قدرت به مسابقات قهرمانی بازگشته است.

عکس:ستاره تیم بسکتبال زنان استرالیا