عکس:رقابت های شترسواری در چین در حضور 30 هزار توریست خارجی

عکس:رقابت های شترسواری در چین در حضور 30 هزار توریست خارجی

روز جهانی کارگر در سراسر جهان مراسم ویژه ای شد.
به گزارش”توریسم آنلاین”رقابت های شترسواری در سین کیانگ-چین- در تعطیلات 3 روزه ،روز جهانی…

عکس:رقابت های شترسواری در چین در حضور 30 هزار توریست خارجی

روز جهانی کارگر در سراسر جهان مراسم ویژه ای شد.
به گزارش”توریسم آنلاین”رقابت های شترسواری در سین کیانگ-چین- در تعطیلات 3 روزه ،روز جهانی…

عکس:رقابت های شترسواری در چین در حضور 30 هزار توریست خارجی

خرید بک لینک

پرس نیوز