عکس:خشک ترین مکان دنیا

عکس:خشک ترین مکان دنیا

شیلی در نقشۀ آمریکای جنوبی به مانند یک نوار بلند و باریک میان کوه‌های رشته کوه آند در شرق و اقیانوس آرام در غرب کشیده شده‌است.
به گزارش”توریسم…

عکس:خشک ترین مکان دنیا

شیلی در نقشۀ آمریکای جنوبی به مانند یک نوار بلند و باریک میان کوه‌های رشته کوه آند در شرق و اقیانوس آرام در غرب کشیده شده‌است.
به گزارش”توریسم…

عکس:خشک ترین مکان دنیا

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

فانتزی